Citadel College

Dominicus College

Mondial College

Maaswaal College

Pax Christi College

Stedelijke SCholengemeenschap Nijmegen

Stedelijk Gymnasium Nijmegen

 
achtscholenachtscholenachtscholen

De academische opleidingsschool

AOS Alliantie VO & Notre Dame

De Academische Opleidingsschool

In de Academische Opleidingsschool (AOS) Alliantie VO & Notre Dame werken acht scholen voor voortgezet onderwijs en twee lerarenopleidingen in de regio Nijmegen samen aan de opleiding van docenten. De betrokken scholen zijn het Citadel College, het Dominicus College, het Maaswaal College in Wijchen, het Mondial College, het Pax Christi College in Druten, de SSgN en het Stedelijk Gymnasium Nijmegen. Deze scholen vallen onder de Alliantie Voortgezet Onderwijs voor Nijmegen en het Land van Maas en Waal. De achtste vo-school is de havo Notre Dame des Anges uit Ubbergen. De instellingen zijn de lerarenopleidingen van de Hogeschool Arnhem Nijmegen (ILS HAN) en de Radboud Universiteit Nijmegen (ILS RU). Het samenwerkingsverband heeft sinds december 2009 officieel de status van Academische Opleidingsschool. In totaal zijn er in Nederland 56 Opleidingsscholen in het voortgezet onderwijs, waarvan er 22 ook het predicaat Academisch hebben gekregen.

Contact

 

Nieuwsbrief
Instituut Leraar en School